ที่ซึ่งบรรพบุรุษของมนุษย์สร้างความประทับใจ

แนวชายฝั่งทั่วโลกมีร่องรอยของมนุษย์โบราณที่รวมตัวกันและเดินทางไปตามขอบโลกที่แผ่นดินบรรจบกับทะเล ด้านล่างหมู่บ้าน Brenton-on-Sea ของแอฟริกาใต้ มีชายหาดที่ดูเหมือนอะไรบางอย่างในโบรชัวร์การท่องเที่ยว คือ อ่าวเล็กๆ ที่มีกำบังและมีหาดทรายยาว 50 เมตรในช่วงน้ำลง โดยมีหน้าผาสูง 100 เมตรหนุนหลัง ท้องฟ้าสีฟ้า ตรงที่ทรายและหน้าผามาบรรจบกัน มีถ้ำเพดานต่ำที่แกะสลักจากหินโดยรอบด้วยคลื่นกระแทก วันหนึ่งในปี 2015 Charles และ Linda...