Ori และความตั้งใจของ Wisps รีวิว

Ori และ Will of the Wisps จับคู่เรื่องราวที่แข็งแกร่งกับโลกที่ใหญ่ขึ้นและระบบพรสวรรค์ที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อสร้างเกมแพลตฟอร์มที่ต้องเล่น การติดตามอินดี้ที่รักอย่างOri and the Blind Forest ในปี 2015 ไม่ใช่เรื่องง่าย หลังจาก ห้าปีและความ ล่าช้าหลายครั้ง Moon Studios ก็พร้อมที่จะทำงานด้วยการเปิดตัวOri and the Will...